logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Styret

Styret i Marineingeniørgruppen består av fem medlemmer og to varamedlemmer.

Styret 2022

Styret 2022 består av:

  • Leder Åge Vetaas
  • Styremedlem Tor H. Stavang
  • Styremedlem Eivind Engelsen
  • Styremedlem Arild Øydegard
  • Styremedlem Øyvind Tengesdal
  • Varemedlem Martin Jansen
  • Varamedlem Arild Øydegard

Valgkomité

  • Jostein Støldal
  • Bjørn Ove Stikkholmen