logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Mig 2
Foto: Forsvaret.

Marineingeniørgruppen

Marineingeniørgruppen (MIG) ivaretar medlemmenes interesser i Forsvaret og i Sjømilitære Samfund. Marineingeniørgruppen fremmer faglig utvikling kombinert med sosialt nettverk.

Av Marineingeniørgruppens vel 175 medlemmer er litt over halvparten aktive offiserer i Sjøforsvaret. De øvrige marineingeniørene er enten offiserer som er pensjonert eller arbeider i det sivile næringsliv eller det offentlige. Marineingeniørene finnes på alle nivåer, militært og sivilt, og har ofte sentrale posisjoner. De tjenestegjørende marineingeniørene har tradisjonellt vært sentrale ved utvikling og drift av Sjøforsvarets fartøyer, samt i skoleavdelingene. Mange marineingeniører benytter sin kompetanse videre ved arbeid i nasjonale og internasjonale staber.

Aktiviteten til marineingeniørgruppen består i hovedsak av arrangement av foredrag og andre faglige samlinger der Harlans Seminar er hovedaktiviteten. Seminaret arrangeres årlig i forbindelse med første helgen i november på Solstrand Hotel & Bad.

Neste års Harlans seminar, det 45. i rekken, arrangeres den 4. og 5. november 2021. Ytterligere informasjon om seminaret kommer etterhvert. Eventuelle innspill kan leveres til arrangementskomiteen ved Bjørnar Lekven, Jostein Støldal, Gerd Anne Tetlie, Magnus Kluck, Bjarte Vågenes eller Morten Jansen.

Marineingeniørene er dypt takknemmelige for den muligheten som Ingeborg og Georg Harlan har gitt oss for faglig påfyll og sosialt samkvem gjennom Harlan Seminar. Tema for seminaret bestemmes på marineingeniørgruppens generalforsamling.

De fleste av medlemmene er utdannet ved Sjøkrigsskolen, men det er også medlemmer som er utdannet andre steder, eksempelvis NTNU.