logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
FOTOFLOTEX 4
Marinens styrke segler i formasjon ut Ofotfjorden under Flotex øvingen. Foto: Forsvaret.

Følg lenken for å se presentasjonene til FMIN Gram : Kveldsforedrag