Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse
KNM Storm blir bunkret av KV Harstad i Sørøysundet. Foto: Forsvaret

Kontakt

På denne siden finner du epostadresser og telefonnummer til kontaktpersoner innen de ulike organer i Sjømilitære Samfund. Du kan også gi innspill via et skjema for slikt.

Foreningens generalsekretær

Foreningens tillitsvalgte

Hovedstyret

Revisor

Redaksjonskomite

Bedømmelseskomite for prisoppgaver