logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
FOTOFLOTEX 14 1

Prisoppgaver

Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave er en norsk utmerkelse innstiftet av Sjømilitære Samfund i 1890. Oppgavene utlyses årlig og Sjømilitære Samfund oppfordrer samtlige medlemmer til å engasjere seg og skrive prisoppgaver.

Om prisoppgaven

Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave er en norsk utmerkelse innstiftet av Sjømilitære Samfund i 1890. Medaljen med pengepremie følger som belønning for besvarelse av den prisoppgave Sjømilitære Samfund utlyser. Medaljen er godkjente av Forsvaret for bruk på norsk militæruniform.

SMS prisoppgave


Besvarelsene bedømmes og inndeles i fire klasser:

 1. klasse: Belønnes med gullmedalje og 20.000 kroner
 2. klasse: Belønnes med sølvmedalje og 15.000 kroner
 3. klasse: Belønnes med hederlig omtale og 5.000 kroner
 4. klasse: Henlagt

Klikk her for å se tidligere prisvinnere.

Utlysning

Hver år blir prisoppgaven utlyst med ett eller flere temaer. Det er også mulig å skrive om et åpent tema. Prisoppgaven med temaer blir annonsert på hjemmesiden.

Ferdige oppgaver sendes til Generalsekretæren.

Klikk her for å se tidligere prisoppgaver.

Bedømmelse

Prisoppgavene som mottas blir bedømt av en bedømmelseskomitee. Denne velges hvert år på Generalforsamling.

Bedømmelseskomiteen
Bedømmelseskomiteen består av:

 • Kommandør Anders Lekven (leder)
 • Admiral Torolf Rein
 • Kommandørkaptein Steinar Nilsen

Bedømmelseskriterier
Følgende bedømmelseskriterier legges til grunn:

 • Faglig innhold
 • Aktuell eller varig verdi
 • Logisk oppbygning og argumentasjon med konklusjon
 • Originalitet og kreativitet
 • Sprogføring

Besvarelsen skal skrives på norsk og ikke tidligere ha blitt fremstilt for bedømmelse i andre fora. Med det menes at oppgaven gjerne må bygge på tidligere arbeider, men at innholdet må være vesentlig endret og oppgaven gitt ny tittel for å unngå forveksling. Oppgaven skal skrives på norsk.

Prisbelønte besvarelser skal kunne trykkes i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen og eventuelt også i dagspressen. SMS beholder også bruksretten til oppgaver som blir bedømt til 4. klasse. Besvarelsene skal være anonyme og merket med et motto. Lukket navnekonvolutt med samme motto vedlegges. Oppgaven skal ikke overstige 15 sider.

Oppgavene sendes: Sjømilitære Samfund, Lyngstien 4 E, 5141 Fyllingsdalen innen fristen.