logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Prisvinnere

Under ser du en oversikt over belønnede prisoppgaver. Listen er dessverre ikke helt komplett.

Oversikt over belønnede prisoppgaver

ÅrNavnStillingAvdelingEmne
Pris
1996
Lasse Halaas
LT
Hæren
Livslang læring - Om teknisk utdanning i Forsvaret
2.klasse
1996
Rune Fromreide
KL
Sjøforsvaret
Samhold - En av nøklene til økt forsvarsevne
3.klasse
1996
Olav E. Harefallet
Nautisk Rådg.
Norcontrol
Planlegging av simulator anlegg i Sjøforsvaret
3.klasse
1997
Finn Tørjesen
KK
Sjøforsvaret
Sjøforsvarets fremtid
2.klasse
1997
Leif Tore Michelsen
OK
Krigsskoleprest
Internasjonale militære fredsoperasjoner
2.klasse
1997
Carsten A. Lütken
VADM

Russlands militærdoktrine-Betydning for maritim strategi og Nordflåtens status og operasjonskonsept
3.klasse
1997
Tor Egil Eilertsen
KK
Sjøforsvaret
Sjøinvasjonsforsvarets fremtid
3.klasse
1997
Hans Chr. Helseth
KK
Sjøforsvaret
Begrepsfastsettelse innen sjøkrigen
3.klasse
1998
Trond Olsen
KL
Sjøforsvaret
Revolution in Military Affairs
3.klasse
1998
Ole Jørgen Eikanger
KL
Sjøforsvaret
Krigføringsprinsipper i norsk forsvarsdebatt
3.klasse
1998
Morten Graff
KL
Sjøforsvaret
Det Islamske Irak ø Krigens eller fredens stat
3.klasse
1998
Sven-Erik Grieg Smith
Førstelektor/MAJ

Ubåtbyen Bergen - en del av krigshistorien i Norge
3.klasse
1999
Thomas Wedervang
OK
Sjøforsvaret
Logistikk og operasjoner
3.klasse
2001
Bård Mæland
MAJ
krigsskoleprest
Blir det bedre manøveroffiserer av mennesker med et solid verdigrunnlag?
2.klasse
2001
Svein-Erik Bakke
OK
Sjøforsvaret
Bruk av forretningsorienterte praksiser i Forsvaret
3.klasse
2002
Johnny Grøneng Aase
FEN
Sjøforsvaret
Maritime operasjoner og asymmetrisk krigføring-mulige konsekvenser og utfordringer for Sjøforsvaret
3.klasse
2002
Nils Terje Lunde
MAJ
Luftforsvaret
Marinens garnisonsmenigheter som uttrykk for sivil-militære relasjoner
3.klasse
2002
Hans Chr Helseth
KOM
Sjøforsvaret
Materiellkrig og alliert hjelp til Sovjetunionen 1941-1945
2.klasse
2002
Sven-Erik Grieg Smith
Førstelektor/MAJ
HV
"De drepte våre menn..." - Studiet av en krigsforbrytelse. Begivenheten som førte til henrettelsen av besetningen på MTB 345
den 30. juli 1943
1.klasse
2003
Øyvind Garvik
KK
Sjøforsvaret
Norsk utvikling av Radar EK-materiell til Sjøforsvaret
3.klasse
2004
Geir Aronsen
FEN

Innføring av nettverksbasert forsvar. En videreføring av Manøverkrigføring, eller en dreining mot Synkroniseringskrigføring
3.klasse
2005Ingen oppgaver ble funnet verdige til prisbelønning
3.klasse
2006
Ola Bøe Hansen
OK
Sjøforsvaret
”For Sjøforsvarets tarv og utvikling” – Hvilken lærdom har vi høstet de siste 30 år, og hva kan vi si om kursen videre?

2007Ingen oppgaver ble funnet verdige til prisbelønning

2008
Johnny Grøneng Aase
FEN
Sjøforsvaret
Folkerettslig status til Taliban og al-Qaida-krigere
Hederlig omtale

Hans Christian Helseth
FKOM
Sjøforsvaret
Sjørøveri i den moderne tid
Hederlig omtale
2009Ingen oppgaver mottatt.

2010Ingen oppgaver mottatt.

2011Ingen utlysning