logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Sms corvettene

Vår forlagsvirksomhet

Sjømilitære Samfund har i tråd med sitt formål, «å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling», stått for en rekke bokutgivelser. Det har vært og er viktig for oss å dokumentere vår sjømilitærhistorie, for blant annet å vise betydningen sjøen, Handelsflåten, Krigsseilerne, og Marinen har hatt for Norge.

Sjømilitære Samfunds Forlag

Nedenfor her finner du de bøkene som er utgitt. De kan kjøpes (bestilles) i alle bokhandler. De fleste av bøkene kan også kjøpes direkte fra generalsekretæren ved henvendelse til: gs@sms1835.no.

Forlaget het tidligere Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. Vårt æresmedlem Svein Carl Sivertsen, stod ansvarlig for over 50 utgivelser. Uten ham hadde det ikke blitt noen bokutgivelser.

Våre bokutgivelser

Tørjesen, Finn. 2014. Marinebyen Tromsø gjennom 200 år.

Tørjesen, Finn. 2014. Marinebyen Tromsø gjennom 200 år.

Boken gir glimt fra marinehistorien i Tromsøområdet gjennom 200 år. Dessuten settes historien noen steder i en større sammenheng med hele det nordlige Norge. Tromsø var, - som kjent for mange, landets hovedstad en periode i 1940, - inntil Kongen og Regjeringen evakuerte til Storbritannia.

Avslutningsvis gjennomgås den fatale avviklingen av Olavsvern, - med sentrale deler av den retorikk som ble fremført fra sentralt hold i Forsvaret.

Boken selges nå for kr 200 gjennom Tromsø Forsvarsmuseum v/ Orlogskaptein Leif Arneberg og gjennom generalsekretæren. Pris kr 200 + porto. Boken er på 175 sider, og opplaget er kun 500 eksemplarer.

Hermansen, Max. 2012. Da marinen fikk Sanitet. 136 ss. Kr 398.

Da marinen fikk Sanitet. 136 ss

Boken er rykende fersk. Boken omtaler etableringen av sanitetsinspektoratet i Sjøforsvareti. Den gir bakgrunn og strekker seg frem til i dag. Den har i tillegg også et kapittel om hvordan minedykkeren Christian C. som reddet to menneskeliv ved at han hadde den nødvendige sanitetsfaglige kompetanse da det sto om livet.

Da Marinen fikk Sanitet koster 398,- kr i bokhandelen. Kan også bestilles fra Max Hermansen, maxjarl@hotmail.com og tlf 93497836. Den koster da 300 kr fritt tilsendt – faktura vedlagt

Bertelsen, Dag. 2012. Titanic og to verdenskriger. om Albert Moss og hans begivenhetsrike sjømannsliv. Kr 375

Titanic og to verdenskriger

Titanic og to verdenskriger - er en ny bok forfattet av Dag Bertelsen, som er barnebarnet til Albert Moss. Albert Moss fra Bergen opplevde det helt utrolige at han som mannlig passasjer på tredje klasse ombord i Titanic, overlevde dette svært dramatiske og tragiske forliset. Han ble født i sjøfartsbyen Bergen i 1883, og fikk sin første hyre i 1899, seksten år gammel. I 1904 tok han styrmannseksamen, og i 1910 skipsførereksamen. I desember 1911 opplevde han med DS Hebe sitt første totalforlis, hvor han og resten av besetningen bare akkurat unngikk døden. Så kom den skjebnesvangre og dramatiske reisen med Titanic. Albert var en av seksti av de totalt 442 mennene på tredje klasse som ikke døde i forliset den 15. april 1912. Senere overlevde han som styrmann og skipper både Første og Andre Verdenskrig. Boken er på 239 sider, og koster kr 395 i bokhandelen. Fra generalsekretæren koster den kr 300 pluss porto.

Garvik, Øyvind. 2011. Kystens øyne. 226 ss. Kr 398.

Kystens øyne. 226 ss

Kystens øyne ble gitt ut i 2011, og er sammen med Øyvind Garviks bok “Bølger som våpen” og kapittelet “Norske e-fartøy mot russerne i nord” i “Hardt Styrbord”, forlagets satsing på å dokumentere Den kalde krigen. Boken kan hentes hos generalsekretæren for kr 300 eller sendes pr post for kr 375.

Boken er på 226 sider, rikt illustrert og er en solid dokumentasjon av både den nå nedlagte Kystradar Sør og den fortsatt operative Kystradar Nord. I bokhandelen koster den kr 398, og fra generalsekretæren kr 300 pluss porto.

Garvik, Øyvind. 2009. Bølger som våpen – Elektronisk krigføring i Sjøforsvaret 1945–1995. Kr 250.

Bølger som våpen – Elektronisk krigføring i Sjøforsvaret 1945–1995

Boken gir en viktig historisk og faglig gjennomgang av Elektronisk krigføring i Sjøforsvaret i perioden 1945–1995.Til tross for at boken omhandler en noe spesiell militær historie, er den skrevet for en bred leserkrets, både de med og de uten sjømilitær bakgrunn. Foruten en oversikt over de forskjel-ige formene for elektronisk krigføring, inneholder boken også en del historiske eksempler. Boken er rikt illustrert, og forteller på en god måte hvordan Sjøforsvaret etter krigen måtte bygge opp en ny organisasjon og kompetanse innenfor dette nye fagfeltet, et fagfelt hvor selv våre allierte var særdeles lite villige til å dele kunnskaper og teknologi.

Hermansen, Max. Redaktør. 2008. Hardt Styrbord – glimt fra norsk sjøkrigshistorie. Kr 238

Hardt Styrbord – glimt fra norsk sjøkrigshistorie

Hardt Styrbord er en artikkelbasert bok. I boken kan du lese om - Orlogsskipet Gøteborgs forlis ved Island i 1718, - Flåteranet i 1807 og Kanonbåtkrigen, - Bataljen ved Alvøen utenfor Bergen 15. mai 1808, - En tysk ubåtoffisers skrytebilder i forbindelse med senking av blant andre tre norske handelsfartøy, - Nøytralitetsvakt og krigsflyving ut fra Skattøra ved Tromsø, - Tyske M/S Seattle - Kystartilleriets ukjente offer, - Hurtigruteskipet Miras krigsforlis - en studie i fabrikkering av krigspropaganda, - Et siste minne fra Motor Launch 210, - og Norske etterretningsfartøy mot russerne i nord.

Boken er rikt illustrert, er på 192 sider og koster kr 298 i bokhandelen, og fra generalsekretæren kr 200 pluss porto. Ved bestilling av mer enn 10 bøker, koster den kr 170 pr stk.

Hermansen, Max. 2004. D-dagen 1944 og norsk innsats. Kr 248

D-dagen 1944 og norsk innsats

I Normandie vaier det norske flagget ganske mange steder. Og når det blir så få flaggstenger som seks, er det norske flagget et av dem. Det skyldes de nesten femti norske dampskipene som var så viktige for transporten av bensin i kanner, kjøretøy, ammunisjon, mat, soldater og annet over Den engelske kanal.

D-dags boken, som er på 200 rikt illustrerte sider, koster kr 248 i bokhandelen, og fra Max Hermansen kr 200 fritt tilsendt.

Samfundet - Hortens sjømilitære storstue gjennon 125 år av Ingvald Lunde. Kr 100

Et meget stort økonomisk løft var gjennomført av Sjømilitære Samfunds ca 100 medlemmer da Samfundsbygningen, Karljohansvern, ble innviet 15.november 1883. Kong Oscar II var personlig økonomisk bidragsyter til reising av bygningen, men hoveddelen av finansieringen sto medlemmene for gjennom tegning av aksjebrev. Vårt æresmedlem, kommandørkaptein Ingvald Lunde, har lagt mye arbeid i en bok med historisk og kulturell beskrivelse av Samfundsbygningens betydning gjennom 125 år. Boken er rikt illustrert.

Sjømilitære Samfunds historie - glimt fra perioden 1995 - 2005 av Ingvald Lunde og Ola Bøe Hansen

Den første boken i Norsk Tidsskrift for Sjøvesens skriftserie var Sjømilitære Samfunds 160 årige historie - Glimt fra perioden 1835 - 1996, som ga en glimtvis oversikt over foreningens utvikling siden stiftelsen. I denne boken dekkes en atskillig kortere periode, men med en utvidet billedkavalkade som i form og innhold forteller om et sterkt økende antall arrangementer og ikke minst engasjement blant medlemmene, i tillegg til beskrivelser av virksomheten. En samlet oversikt over aktivitetene i perioden 1995–2005

Kamp om strategi av Rolf Tveter. Kr 160

Kampen om strategi for Norge og prioriteringen mellom forsvarsgrenene tidlig på 1950 tallet står sentralt i boken i skriftserien. Striden endte med at flere sentrale personer i Marinens ledelse gikk av i protest mot Jens Chr Hauge og Stortingsflertallet.

En kriger for fred av Bjørn Egge. Kr 190

En kriger for fred av Bjørn Egge

Bjørn Egge forteller historie fra kampene i Norge, forsøk på flukt til England med Kvarstadbåtene fra Sverige, dramatisk fangeopphold i Tyskland, redningen med de hvite bussene, tjeneste i Forsvaret etter krigen, FN oppdrag og som president i Røde Kors blant annet.

KNM Tordenskjold 1964–2004 av Øyvind Garvik. Kr 240

Boken forteller historien om en svært viktig del av Sjøforsvarets utdanningssystem for alle katergorier personell i Sjøforsvaret. Skolen har gjennom årene gjennomgått en rivende utvikling i takt med materiellutviklingen, endret taktikk og endringer i samfunnet for øvrig.

Historien om Sjøforsvarets forsyningskommando av Hans C Smith-Sivertsen. Kr 330

Boken vektlegger den historiske utviklingen av Sjøkrigsmateriellet samtidig som den beskriver hvordan organiseringen av dette arbeidet og forvaltningen av materiellet har skjedd i Marinen. Etter krigen kom Marinen hjem til hovedbasen i Horten. Den overordnede strategiske utviklingen tvang Marinen til å flytte vestover til Haakonsvern, den splitter nye basen 17 km fra Bergen sentrum. Det er selvfølgelig virksomheten på Haakonsvern disse siste vel 40 år som vektlegges spesielt i den omfattende boken i A4 format innholdende 320 sider, rikt illustrert i farger.

De drepte våre menn av Sven Erik Grieg Smith. Kr 160

Boken forteller historien om de brutale, systematiske og bestialske mord på en helt besetning i uniform på et norsk marienfartøy under Den andre verdenskrig. En krig hvor nærmere 1100 av Marinens tapre frihetskjempere mistet livet. Marinens store innsats ute under Den andre verdenskrig har fått liten oppmerksomhet i Norge etter krigen. Denne boken kan dokumentere for etterkrigsgenerasjonene hvilken innsats mange gjorde den gang for Norges frihet i dag og hva krigen kunne kreve av de som kjempet med livet som innsats. Noen ofret jo det kjæreste man har, livet, som den heltemodige besetningen på MTB 345.

Men bølgene er jo fri av James W. Irvine. Kr 190

James W. Irvine var rektor på Shetland. I 1988 utga han boken: The waves are free - Shetland / Norway links 1940 - 1945. Anders Petterøe oversatte boken til norsk. Boken omhandler alle de spennende og dramatiske aktiviteter som skjedde mellom Shetland og Norge under den andre verdenskrigen. Boken er den eneste som behandler alle hendelsene. Her finnes vågale operasjoner med Shetlandsbussene, fartsfulle og blodige MTB operasjoner, norske ubåter i dramatisk kamp, medlemmer av Kompani Linge i farefull nærkamp med fienden og mye, mye mer.

Festningen ved havet av Einar Jacobsen. Kr 190

Festningen ved havet heter boken som handler om Agdenes befestninger i Trondheimsfjorden. Forfatter er festningsveteranen Einar Jacobsen fra Trondheim, som forteller om byggingen av fetningsanleggene helt i slutten av forrige århundre. I 1905 kom mobilisering og under nøytralitetsvakten 1914 - 1918 skjedde flere spennende episoder ved festningen. Dog er svært mange av boken ca. 150 sider viet nøytralitetsvernet fra september 1939 og det tyske angrepet på Norge og festningen i Trondheimsfjorden 9. april 1940. Også Undersøkelseskommisjonens arbeid etter krigen behandles. Jacobsen er svært historisk interessert, han ser hendelsene med den menige soldats øyne, og han fører både en munter og god penn. Boken er rikt illustrert med både kart og bilder.

Å være eller ikke være under Orlogsflagget i Den Annen Verdenskrig av Nils Bjørnson. Kr 190

Å være eller ikke være under Orlogsflagget i Den Annen Verdenskrig av Nils Bjørnson

Å være eller ikke være handler om Den Kongelige Norske Marine i krig. Nils Bjørnson seilte som menig gast i Marinen, mer eller mindre kontinuerlig fra september 1939 til primo august 1946. 5 harde krigsår ga mange dramatiske og blodige hendelser. Menneskeliv gikk til stadighet tapt. Nils var mannskap på jageren “Bath” da den fikk tysk torpedotreff og gikk ned med stort tap av norske liv. Slaget om Atlanterhavet står sentralt med tøff eskortetjeneste i all slags vær, og stadige kamper mot tyske ubåter. Nils stod lenge ombord i korvetten “Acanthus” som også deltok i Murmansk konvoiene, raidet mot Reine i Lofoten i romjulen 1941 og under den avgjørende landgangen i Normandie 6. juni 1944. Boken fyller et tomrom i norsk historie og har fått stor anerkjennelse fra mange anmeldere, blant dem Arne Skouen i Dagbladet. Nils Bjørnson gir leseren en gripende og sterk personlig fremstilling også av hvordan han opplevde senskadene, eller krigsseilersyndromet som Nils kaller det helvetet som skulle komme mange år etter krigens slutt. Boken på nærmere 250 sider er rikt illustrert med bilder fra kamphandlinger og kart. Mange av bildene har aldri vært offentliggjort tidligere.

Fra Marinedykkingens historie i Norge av Erling Krange. Kr 250

Fra Marinedykkingens historie i Norge er en spennende bok om en helt spesiell tjeneste med store utfordringer i Sjøforsvaret. Forfatteren, Erling Krange, har selv god bakgrunn som tidligere marinedykker, for å skrive om den utfordrende tjenesten. Han har fått frem viktige og sentrale hendelser i den historiske utvikling av marinedykking, som er en særdeles krevende jobb i Sjøforsvaret. Boken dekker både hjelmdykking, marinejegertjenesten, samt minedykker-, slangedykker- og skipsdykkertjenesten. En rekke farefulle og mindre kjente dykkeoperasjoner er også behandlet i den meget godt illustrerte boken på ca. 230 sider. Boken vil ha interesse for de fleste, ikke minst for alle som har dykking som hobby. Sikkerhetsmessige aspekter er også vektlagt betydelig. Det samme gjelder det farefulle arbeidet med å uskadeliggjøre miner og andre sprenglegemer langs kysten.

Sjømilitære Samfunds 160 årige historie - glimt fra perioden 1835 - 1996. kr 100

Boken i stivbind er den første i Norsk Tidsskrift for Sjøvesens skriftserie. Her får leseren glimt fra historien til den stolte foreningen, fra Sjømilitære Samfunds stiftelse i Fredriksvern (Stavern) 4. desember 1835 og fram til 1996. SMS gjennomlevde også avgjørende hendelser i norges historie. Frigjøringen fra svenskene i 1905, hvor Marinen spilte en betydelig rolle. Nøytralitetsvernet under den første verdenskrigen dro store veksler på mange av Samfundets medlemmer. 9. april 1940 opplevde vi en nasjonal katastrofe. Mye ble rettet opp av utefronten, Handelsflåten og Marinen gjennom mange kampår. Samfunds medlemmer i Marinen bidro betydelig. Man kan si at Sjømilitære Samfunds historie er en del av Sjøforsvarets historie. Alt dette og mye mer kan du lese om i den godt illustrerte boken, ca 65 bilder, noen i farger, fordelt over 144 sider.

Vår ære og vår avmakt- panserskipet “Norge”s kamp i Narvik 9. april 1940. Kr 100

Den andre boken i skriftserien inneholder en sterk og gripende personlig beretning om panserskipet “Norge”s kamp mot overlegne tyske sjøstridskrefter i Narvik havn tidlig om morgenen 9. april 1940. Maskinist Johannes Sivertsen fra Skutvik i Hamarøy tjenestegjorde i styrbord maskinrom på P/S Norge. Han var en var de meget få som overlevde av maskinmannskapene. Den dramatiske hendelsen med katastrofalt norsk mannefall beskrives gjennom 80 sider, med ca. 50 bilder og illustrasjoner.

Viseadmiral Thore Horve fra Stavanger - glimt fra et eventyrlig liv i krig og fred. Kr 150

Viseadmiral Thore Horve er i det offentlige lys mest kjent for den store innsats han utrettet for alle krigsseilerne lenge etter siste krigs slutt. Den tredje boken i skriftserien handler også om dette, men flest sider er viet admiralens betydelige innsats under den andre verdenskrig i kamp mot Hitler-Tyskland. Horve var sjef på torpedojageren “Draug” som befant seg i Haugesund 9. april 1940. Fartøyet senket tyske "“Main” som var lastet med tysk krigsmateriell, og tok besetningen på nærmere 70 personer som krigsfanger til Shetland. Den rikt illustrerte boken er på ca. 190 sider.

Sjømilitær suverenitetshevdelse langs finnmarkskysten i 1816 - Sekondløytnant Thomas Konows dagbok. Kr 120

Sjømilitær suverenitetshevdelse har stått og vil alltid stå sentralt i en fri nasjon som også er en kyststat. Allerede i 1816, bare to år etter at det “nye” Norge fikk sin grunnlov, utrustet Marinen fartøyer som dro helt nord og øst for å hevde norsk suverenitet. Den fjerde boken i skriftserien beskriver et slikt begivenhetsrikt tokt. Forsker ved Institutt for Forsvarsstudier, Tom Kristiansen har tilrettelagt hele boken, inkludert en omfattende innledning samt et betydelig billedmateriale. Konow var ingen hvem som helst i sin tid, han var yngste representant i grunnlovsforsamlingen på Eidsvold våren 1814, og ble senere kontreadmiral. Det var en spennende reise han og hans menn foretok i 1816 med kanonskonnerten “Axel Thorsen”.

Nord (og litt sør) av Hjelteskjæret lykt - uærbødig orlogspoesi av Johan H. Lilleheim. Kr 150

Skriftseriens utgivelse nummer 5 kalles også Marinens sangbok, og det meget muntre skrift er blitt utrolig populært. Bokens fem deler beskriver epoker i Marinens historie etter den andre verdenskrigen. Hver del har sin egen introduksjon av typiske hendelser, beskrevet i sangtekster som er rikt illustrert med fargetegninger. Kommandør og rektor Johan H. Lilleheim er tekstforfatter, og kapteinløytnant og havnedirektør Bjørn Helgøy har illustrert tekstene med ca. 60 meget muntre tegninger i farger. Skinnhellighet, dobbelmoral og hykleri har pirret tekstforfatterens humoristiske sans, og verken sentrale staber, skrivebordsnavigatører, Hæren i Indre Troms eller Bardufoss syndromet er glemt.

Måløyraidet 27. desember 1941 - en analyse. Kr 100

Mange kjenner Måløyraidet, som det angrepet på norskekysten, hvor den legendariske kaptein Linge ble drept. Denne boken behandler raidet fra en uvanlig synsvinkel. En gruppe ved Sjøforsvarets stabsskole analyserte angrepet i en strategisk kontekst for noen år siden, og siden kombinerte operasjoner de senere årene igjen er kommet i fokus, har NTfS funnet det på sin plass å utgi den interessante analysen i boks form, og bevare den for fremtiden. Boken er godt illustrert med kart, plansjer og bilder. Boken er på ca. 80 sider.

Med Kongen til fornyet kamp - oppbyggingen av Marinen ute under Den andre verdenskrig. Kr 200

Den 3. juni 1940 besluttet regjeringen at brukbart sjøkrigsmateriell skulle seile/fly til Storbritannia for å fortsette kampen mot Nazi-Tyskland. 13 fartøyer og fem fly, totalt bemannet med ca 600 mannskaper dro vestover. Omtrent to år senere besto den norske sjømilitære styrken ute, av vel 60 fartøyer og flere titalls fly, bemannet av nærmere 4000 menn, som opererte på flere verdenshav. Boken forteller historien om hvordan det kunststykket det var, å bygge opp en kampdyktig Marine ute på så kort tid, foregikk. Det strømmet til personell og materiell, utdanningssystemer etablerte man, og ledelsesapparatet ble organisert. Boken er meget godt illustrert og består av nærmere 300 sider. Her er mye spennende lesing. Forsvarsminister Bjørn Tore Godal har skrevet innledende hilsen.

Panserskipene 1895–1940 - I unionsstrid og nøytralitetsvakt av Jørgen Sørensen. Kr 150

Boken, forfattet av Jørgen Sørensen, forteller historien om våre 4 panserskip. Konstruksjon og bygging er omhandlet med stor nøyaktighet. Norske forsvarsplaner før 1905 beskrives i detalj, hvor også den gjensidige avhengighet mellom sjøstridskrefter og landstyrker fremkommer. Den generelle utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen diskuteres i de kritiske årene før unionsoppløsningen, hvor regjeringen klart så behovet for en kraftig og betydelig sjømakt for å kunne vinne Norges frihet. Boken inneholder ca 140 sider, og er rikt illustrert. Utenriksminister Thorbjørn Jagland har skrevet et forord.

Svensgrunnen 12. april 1943 - uskyldige måtte ofte lide av Bjørn Bratbak. Kr 150

Boken handler om en utrolig tragedie som skjedde på Svensgrunnen, vest av Senja, den 12. april 1943. Den russiske ubåten K 21 dykket opp og begynte å skyte på flere norske fiskefartøyer med kanon og maskingeværer. 10 fiskere ble drept, og 7 tok russerne med til Murmansk, hvorav 3 døde i russisk fangeskap. En russisk gast falt overbord fra ubåten, og rett før han druknet ble han tatt opp fra havet av gjenlevende fiskere. De reddet Labutins liv ved å tilføre varme til hans sterkt nedkjølte kropp. Han havnet i tysk fangeskap utenfor Tromsø, hvorfra han og en fangekamerat ved hjelp av gode nordmenn, flyktet og tok seg tilbake til Russland. I 1999 fant bokens forfatter, Bjørn Bratbak, gasten 60 mil nordøst for Moskva. Bratbak fikk således et godt grunnlag for å kunne skrive hele den tragiske, dramatiske og spennende historien. Boken er på 130 sider og inneholder ca 90 bilder og illustrasjoner. Russlands ambassadør i Norge har skrevet et forord i boken.

Sandsøy under krigsårene 1940–1945 av Ragnhild Osen og Marcus Einarson Osen. Kr 60

Sommeren 1998 utga NTfS denne folderen, som er skrevet av Ragnhild Osen og Marcus Einarson Osen, mor og sønn. De som er kjent i Harstad området, vet hvor Sandsøy ligger i Vågsfjorden. Det sandsøyværingene opplevde under Den andre verdenskrigen, har også sterke elementer av sjømilitær historie. Heftet på 60 sider er rikt illustrert. Det beskriver sjømilitær historie, men også innsatsen til personer fra Sandsøy tilknyttet 6. divisjon med general Fleischer som sjef, i kampene om Narvik.

Norske torpedobåter gjennom 125 år &‐ kortversjon. Kr 60

Det norske torpedobåtvåpenet feiret i oktober 1998 sitt 125 års jubileum i Bergen. NTfS påtok seg etter anmodning fra Generalinspektøren for Sjøforsvaret å produsere en jubileumsbok. Boken forelå til jubileet, og er beskrevet annet sted. Samtidig med den omfattende boken, utarbeidet man en kortversjon av den historiske dokumentasjonen. Denne ble trykket med mykt omslag, som en folder på 24 sider, rikt illustrert også med mange praktfulle bilder i farger. Formatet er spesielt fordi det gir god plass til bilder. Teksten er delt inn i følgende bolker: utviklingen frem til 1940, torpedobåtene i kamp 1940–1945, de første etterkrigsårene, fram mot Sovjetunionens sammenbrudd og oppløsning, fred på jorden til evig tid, eller ….? Forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll skrev følgende i jubileumsboken: “Norge er en utpreget og spesiell kyststat og en betydelig maritim nasjon. I århundrer har nordmenn bodd, ferdet og jaktet langs norskekysten, samt høstet fra havet. Mindre fartøyer er en viktig del av norsk folkesjel. Senere skulle det vise seg at båtene ville spille viktige roller i norsk historie. Først ved frigjøringen fra svenskene i 1905, som vakthunder tilknyttet Norges nøytralitet under Den første verdenskrigen og gjennom MTBenes enestående innsats i kampen for et fritt Norge under Den andre verdenskrigen. Også de mange tusen mannskapene som tjenestegjorde i Missiltorpedobåtvåpenet i de ca 40 årene som Den kalde krigen varte, skal ha honnør. Det å ha sin arbeidsplass på mindre fartøyer langs vår lange kyst, i all slags vær, til alle tider, er en tøff utfordring. Jeg takker dere alle. Gratulerer med 125 års fødselsdagen 24. november 1998.” Den vakre folderen beskriver hele denne historien illustrert med gode bilder. Generalinspektøren for Sjøforsvaret har skrevet forordet.

Sjøkadettforeningen Valkyrien 100 år av Aage Rødset. Kr 170

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien feiret 100 års fødselsdag i november 1998. I anledningen ønsket Valkyrien å gi ut en bok, som både skulle fortelle historie men også bidra til at 100 års markeringen skulle bli så omfattende og god som mulig. NTfS påtok seg oppgaven som forlegger, og kommandørkaptein Aage Rødset stod for det redaksjonelle. Boken på 170 sider er rikt illustrert, også med bilder i farger. Den inneholder historiske faktabeskrivelser, og intervjuer med flere sentrale personer fra både før og etter Den andre verdenskrigen. Man får et meget godt inntrykk av kadettene var opptatt av i de forskjellige tidsepoker og hvordan det sosiale livet artet seg. Sjøkrigsskolens flyttinger i perioden vektlegges, Horten, London, Oslo og flyttingen vestover til Bergen skapte mange debatter, også på Stortinget. Boken inneholder ogs&˚ en mengde opplysninger og oversikter som bør ha interesse for alle som er interessert i v&˚rt Sjøforsvar, Ungdommen kommer sterkt til orde i fortellingene fra tiden i Wallemsviken. Betydningen foreningens avis har hatt gjennom tidene, har også fått en bred dekning. Boken er et verdig jubileumsverk som bør interessere de fleste! Generalinspektøren for Sjøforsvaret har skrevet en hilsen.

Kystartilleriet 100 år – kortversjon av Odd T. Fjeld. Kr 80

Den 1. oktober 1999 feiret Kystartilleriet 100 års fødselsdag. En rekke arrangementer langs kysten i 1999 markerte det betydningsfulle og stolte våpens historie. Oberst Eriksens innsats på Oscarsborg festning tidlig om morgenen 9. april 1940 sier det meste, selv om stor innsats også skjedde andre steder på vår lange kyst. Et eget verk på ca 400 sider forelå også før den endelige markeringen på selve fødselsdagen. Sommeren 1999 fikk NTfS i oppdrag fra Forsvarets Overkommando/Sjøforsvarsstaben å være forlegger for en kortversjon av det nevnte verket. Teksten er ført i pennen av kommandørkaptein Odd T. Fjeld. Folderen inneholder 80 sider og er rikt illustrert. Det er en historisk kavalkade som legger vekt på kampene langs norskekysten i april 1940. Generalinspektøren for Sjøforsvaret og Kystartilleriinspektøren har skrevet forordene.

Et rikt liv i fedrelandets tjeneste - portrett av kommandør Sjur Normann Østervold av Ola Bøe Hansen. Kr 170

Boken er basert på samtaler mellom kommandør Østervold og Ola Bøe Hansen og tar leseren med på en omfattende og innholdsrik reise gjennom kommandørens oppvekst, førkrigstiden og tiden etter. Boken er krydret med en rekke faktaavsnitt, bilder og illustrasjoner. Kommandør Østervolds beretninger tar oss med på en rekke viktige hendelser i vår nyere sjøforsvarshistorie, der han selv spiller hovedrollen. Dette er en fascinerende beretning om en høyt aktet sjøoffiser og hedersmann som på en bemerkelsesverdig måte har satt en rekke spor etter seg. Ikke minst som opphavsmannen til “Valkyrie-ringen” i 1936 - de sjøkrigsskoleutdannedes stolte symbol på fellesskap og samhold.

Sjøforsvarskommando Vestlandet 1945 – 2000 av Hans Chr. Smith-Sivertsen. Kr 170

Hovedsaken er Sjøforsvarets historie på Marineholmen og i Haakonsvern med hovedvekt på tiden etter Den andre verdenskrig, inkludert oppbyggingen av Marinenes hovedbase på Haakonsvern. Både hovedtrekkene i utviklingen så vel som interessante enkeltepisoder er berørt.

Andre bøker utgitt

 • Admiral Cornelius Cruys seminar
 • Avduking av monument over Shetlands-Larsen
 • Biografi om den norske sjømannen Nils Olsen som under navnet Cornelius Cruyes ble admiral i den russiske marine.
 • Fra norsk merker til internasjonal merkevare - Ombudsmannen for Forsvaret 1952–2002
 • Hitra
 • Jageren “Sleipner”
 • M/K Andholmen i krig og fred
 • Norske minesveipere under den andre verdenskrig
 • Sjøforsvaret i Rogaland
 • Sjøforsvarets Intendantur 100 år
 • Sjøoffiser og samfunnsbygger

Andre bøker av interesse

Kommandantboligen – En perle i Gravdal av Ingvald Lunde

Kommandantboligen – En perle i Gravdal av Ingvald Lunde. Utgitt av Bergen Militære Samfunn. Kr 150

Bokens innhold på 222 sider kan sammenfattes i:

 1. Hoslash;r. Det istorikk 2.&n‐/h4/pbsp; Bygning med omgivelser
 2. Militære aktiviteter
 3. Sivile aktiviteter

Innholdet er konsentrert om illustrasjoner med mange bilder, aforismer og anekdoter sammen med tekst for at boken skal bli så interessant og leseverdig som mulig. Boken har fått fin presseomtale og er til salgs på Laksevåg Bok og Kontorsenter A/S, Vestkanten eller fra Kommandantboligen v/sekretær Sigmund Hovland , e-post sigmundhovland1@gmail.com

Sjøkrigens Skjebner av Ola Bøe Hansen

Sjøkrigens Skjebner – deres egne beretninger er en rikt illustrert bok som gjennom 384 sider følger flere av Marinens krigsveteraners personlige beretninger. Boken omhandler deres opplevelser gjennom førkrigstid, invasjon, krigsårene, og frem til Marinens krigsveteranforening senket sin fane for godt i 2005. Et kapittel er avsluttet. Bestill boken fra generalsekretæren eller direkte fra bokhandelen.