logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
PG 1374 24 03 2015 24 03
KNM Storm blir bunkret av KV Harstad i Sørøysundet. Foto: Forsvaret.

Kontakt

På denne siden finner du epostadresser og telefonnummer til kontaktpersoner innen de ulike organer i Sjømilitære Samfund. Du kan også gi innspill via et skjema for slikt.

Foreningens generalsekretær

 • Generalsekretær Kommandør ℗ Tom Egil Lilletvedt. Postboks 14, Mathopen, 5810 Bergen.
  Mob: 920 48 067. E-post: gs@sms1835.no

Foreningens tillitsvalgte

 • President kommandør Bjørn Egenberg

Hovedstyret

 • Visepresident flaggkommandør Thomas Wedervang
 • Styremedlem kommandørkaptein Bjørn Ole Grodås, epost: bgrodas@mil.no
 • Styremedlem avdelingsdirektør Ivar Johan Knudsen, mob: 926 91 982, epost: iknudsen@mil.no
 • Styremedlem Orlogskaptein Ingrid Bruvik Næss
 • Varamedlem kommandørkaptein Thomas Lynum
 • Varamedlem kommandørkaptein Torill Herland, epost: torherland@mil.no
 • Observatør president i Valkyrien, kadett Synne Mjelva, epost: President@valkyrien.net

Revisor

 • Kommandørkaptein Ståle Eriksen

Redaksjonskomite

 • Flaggkommandør Jens-Jørgen Jensen, redaktør i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. Mob: 926 91 877.
  Epost: redaksjon@ntfs.no
 • Kommandørkaptein Sigvard Sandvik
 • Orlogskaptein Torolf B. O. Eide

Bedømmelseskomite for prisoppgaver

 • Kommandør Bjørn Egenberg
 • Admiral Torolf Rein
 • Kommandør Bård Eriksen