logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Tidligere prisoppgaver

Under ser du tidligere gitte prisoppgaver.

2021

 • Regjeringen vil fremme forslag om den fremtidige innretningen av Sjøforsvarets overflatestruktur i 2022. Hvordan bør den se ut?

 • Forsvaret tilføres i årene fremover betydelige luftkapasiteter (NH-90, P-8, F-35, droner) som kan bli styrkemultiplikatorer i maritim sammenheng. Hva må gjøres for å få best mulig kampeffekt ut av Sjøforsvarets og Luftforsvarets ressurser?

 • Hvilke sjømilitære muligheter og utfordringer treffer Sjøforsvaret ved åpningen av Arktis?

 • Sjømilitære Samfunds motto er "for Sjøforsvaret tarv og utvikling". Hvordan bør organisasjonen utvikle seg for å fremstå som attraktiv for offiserer, spesialister og andre i fremtiden?

2020

 • Sivile leverandører tar over stadig mer av Sjøforsvarets logistikk også i krise/krig. Hva betyr dette?

 • Bør Norge delta med maritime styrker i Persiske Gulf eller andre steder hvor Norge har interesser?

 • Hvilke konsekvenser får åpningen av Nordøstpassasjen og Nordområdene for Norge?

2019

 • Hvordan kan Sjøforsvarets overflatekampevne ivaretas i fremtiden?

 • Kystjegernes fremtidige rolle og organisatorisk innretning

 • Med tanke på nye roller for spesialister og offiserer, hvordan bør utdannelsesløpene være for å ivareta Sjøforsvarets behov?

 • I henhold til politiske signaler vil Forsvaret få en betydelig økning av budsjettene i årene fremover (2 % av BNP i 2024). Hvordan bør Sjøforsvaret prioritere å bruke disse midlene?