Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Sjømilitære Samfund

Beskrivelse
Foto: Forsvaret

Æresmedlemmer


Admiral H M Kong Harald V 1959 
Flaggkommandør H M Dronning Sonja 1981
Admiral H K H Kronprins Haakon     1996
Direktør Ove D. Høegh 1985
Kontreadmiral Egil Jørgen Eikanger 1986
Kommandørkaptein Ingvald Lunde 1991
Orlogskaptein Inge Steensland 1999
Kommandør Johan Henrik Lilleheim   2009
Admiral Torolf Rein 2012
Flaggkommandør Jacob Børresen 2015

Evig medlem

Arkitekt Ragnar Korneliussen  1988

Sjømilitære Samfunds fortjenstmedaljeSjømilitære Samfunds fortjenstmedalje er en utmerkelse som tildeles av Sjømilitære Samfund. Medaljen regnes som en offisielt anerkjent norsk utmerkelse og er godkjent til bruk på norsk militær uniform. Sjømilitære Samfunds fortjenstmedalje tildeles foreningens æresmedlemmer. Utnevnelse til æresmedlemskap forekommer svært sjeldent.

Sjømilitære Samfunds fortjenstmedalje ble innstiftet i 1901. Medaljen er i gull (forgylt sølv) og bærer på forsiden Norges riksvåpen med krone satt over et arrangement av korslagte flagg, anker, tauverk og forskjellige våpen. Etter unionsoppløsningen i 1905 fikk medaljen ny utforming med Norges nye riksvåpen. Innskriften «SJØMILITÆRE SAMFUND» er plassert i en bue øverst på medaljens forside. Baksiden har en krans av eikeløv og grankvister. Inne i kransen står innskriften «GLORIA CORONAT OPUS» (æren kroner verket) fordelt over tre linjer.Medaljen er gravert av Ivar Throndsen.

Bortsett fra innskriftene er medaljen lik den som tildeles for Sjømilitære Samfunds prisoppgave, kalt Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave. Sjømilitære Samfunds fortjenstmedalje er opphengt i et blått bånd som har to smale gule striper langs kantene.

Statutter

Formål

Formålet med Sjømilitære Samfunds æresmedlemskap er å hedre personer som anses fortjent til hedersbevisningen.

Kandidater

Personer som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for Forsvaret eller i kraft av sin posisjon, kan gis æresmedlemskap, jfr bl a Sjømilitære Samfunds lover § 1. Personer som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for Forsvaret eller i kraft av sin posisjon, kan gis æresmedlemskap, jfr bl a Sjømilitære Samfunds lover § 1.

Opptakskriterier

Forslag om opptagelse av æresmedlemmer behandles som hemmelig sak av Hovedstyret, som for anledningen skal være forsterket med formennene i lokalstyrene og 12 medlemmer oppnevnt av Hovedstyret. Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall, er vedkommende opptatt som æresmedlem, jfr Sjømilitære Samfunds lover § 3. Forslag om opptagelse av æresmedlemmer behandles som hemmelig sak av Hovedstyret, som for anledningen skal være forsterket med formennene i lokalstyrene og 12 medlemmer oppnevnt av Hovedstyret. Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall, er vedkommende opptatt som æresmedlem, jfr Sjømilitære Samfunds lover § 3.

Bekjentgjørelse

Æresmedlemskap bekjentgjøres på Sjømilitære Samfunds stiftelsesmiddag, i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen og på tavle i Samfundsbygningen i Horten. Æresmedlemskap bekjentgjøres på Sjømilitære Samfunds stiftelsesmiddag, i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen og på tavle i Samfundsbygningen i Horten.

Æresbevisning

Æresmedlemmer tildeles følgende hederstegn og æresbevisninger: Æresmedlemmer tildeles følgende hederstegn og æresbevisninger: