logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Skriv til politikerne fra SMS

Tilbake

  1. 2021 07 06 Havariet KNM Helge Ingstad erkjennelsen
  2. 2020 05 29 SMS skriv til politisk miljø
  3. 2020 09 22 Styrk Sjøforsvarets operative evne
  4. Skjold mars 2019
  5. 2019 12 13 f ORSVARBUD 2020 h VILESTEG
  6. 2016 08 SMS Horing til U F komiteen 12 aug
  7. 2017 10 13 Felles uttalelse til forsvarsbudsjett 2018
  8. UVB antall UFK FSJ