logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

SMS Horten

Sjømilitære Samfund Horten er lokalavdelingen for Horten og omegn (Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark). SMS Horten har som formål å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling.

Målsetting

SMS Horten ønsker å engasjere medlemmene i aktuelle saker som berører Sjøforsvaret samt Forsvaret. Samt gjennom interessante foredrag om aktuelle sikkerhets- og forsvarspolitiske saker som berører oss lokalt, regionalt og nasjonalt.SMS Horten har som målsetting å skape kontakt mellom Sjøforsvaret, SMS og interessegrupper fra næringsliv, skoler og industri. Dette vil gjøre SMS til en attraktiv møteplass for informasjon om sjøforsvarsrelaterte tema samt bidra til sosialt samvær, formelt og uformelt, for våre interessegrupper.

Gjennomføring

Aktivitetene ved SMS Horten har i de seneste årene blitt bygget opp etter en modell som ivaretar de fleste interesser innen informasjon om Forsvarets- og Sjøforsvarets utvikling og SMS’s tradisjonelle aktiviteter.

Foredragsserien

SMS Horten har siden 1994 gjennomført årlige foredragsserier med stor bredde i valg av tema for å fange opp informasjon rundt Sjøforsvarets utvikling og annen forsvarsrelatert informasjon som har interesse for medlemmer og lokalsamfunnet. Foredragsserien gjennomføres i samarbeid med Horten og omegn forsvarsforening.

Gå til: Filarkiv for Organisasjoner

Arrangementer

Det er ingen arrangementer å vise i øyeblikket.