logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Organisasjon

Sjømilitære Samfund er organisert i lokalforeninger, undergrupper og samarbeidspartnere.

Våre lokalforeninger

Sjømilitære Samfund sine lokalforeninger drives av medlemer på de respektive steder hvor Sjøforsvaret driver eller har drevet sin virksomhet. Disse har variert gjennom tidene, og det er alltid mulig å opprette nye.

Våre undergrupper

Sjømilitære Samfund sine undergrupper er utvalg, faggrupper eller andre grupper som arbeider for Sjøforsvarets tarv og utvikling. SMS er alltid åpen for å tilknytte seg flere undergrupper.

Våre samarbeidspartnere

Sjømilitære Samfund samarbeider med en rekke andre organisasjoner som arbeider for Sjøforsvarets tarv og utvikling. På denne siden finner du en oversikt over de og en rekke andre militære interesseorganisasjoner og foreninger.

Landsdekkende organisasjoner/foreninger

Østlandet

Vestlandet