logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Faggruppe maritim strategi

er en av Sjømilitære Samfunds faggrupper. Faggruppens formål er å arbeide for bedre forståelse for og kunnskap om maritim strategi og sjømilitære forhold.

MARSTRAT skal

  • arbeide for å øke forståelsen for at kyststaten, sjøfarts-, fiskeri- og oljenasjonen Norge har store maritime interesser i nære så vel som fjerne farvann.
  • arbeide for økt innsikt i den vitale rollen Forsvaret og spesielt Sjøforsvaret har når våre maritime interesser skal ivaretas og beskyttes.
  • spesielt bearbeide langsiktige perspektiver. For å oppnå formålet forutsettes det et målrettet engasjement i det norske samfunnet om maritime forhold og aktiviteter, som synliggjør og skaper forståelse for Sjøforsvarets betydning og rolle i samfunnet generelt.

Faggruppen består av tidligere og stadig tjenestegjørende høyere sjøoffiserer og spesialister.

MARSTRAT hadde sitt første møte den 17. september 2004 og ble godkjent som faggruppe på Sjømilitære Samfunds generalforsamling den 31. mars 2005.

Vårt dokumentarkiv finner du her.

Arrangementer

Det er ingen arrangementer å vise i øyeblikket.