logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Sjømaktseminar Nr. 14 (2014)

Tilbake

 1. 2014 08 29 Forsvarets spesialstyrker etableringen visjoner og utfordringer av Kontreadmiral Nils Johan Holte
 2. 2014 08 29 FL Os betydning for operativ evne av Direktør Svein Nielsen
 3. 2014 08 28 Vaapenteknisk utvikling konsekvenser for maritim krigfoering av Adm Direktoer John Mikal Stoerdal
 4. 2014 08 28 Nytt fra fronten Rapport fra Nordområdene av Orlogskaptein Charles A Blålid
 5. 2014 08 28 Nytt fra fronten Rapport fra Nordområdene av Kapteinløitnant Thomas Ruud Halvorsen
 6. 2014 08 28 Nytt fra fronten Minevåpenet av Kapteinløytnant Bjørn Tore Vågenes
 7. 2014 08 28 Nytt fra fronten Hvorfor Sjøheimvern av Kapteinløytnant Jens Chr Mikkelsen
 8. 2014 08 28 Marinen 200 år av Jacob Børresen
 9. 2014 08 28 Logistik ved maritime utenlandsoperasjoner av Kommandørkaptein Svein Mandelid
 10. 2014 08 28 Kystforsvar eller havgående operasjoner av Flaggkommandør Hans Chr Helseth ppt
 11. 2014 08 28 Forsvarets spesialstyrker etableringen visjoner og utfordringer av Kontreadmiral Nils Johan Holte
 12. 2014 08 28 29 Program thursday and friday
 13. 2014 08 27 Program wednesday and information
 14. 2014 08 27 Norwegian Submarine Capacity Status and development by Commodore Solveig Krey
 15. 2014 08 27 Norwegian Submarine Capacity Status and development by Commodore Solveig Krey
 16. 2014 08 27 Norway in the world of tomorrow by senior scientist Ståle Ulriksen
 17. 2014 08 27 Norway in the world of tomorrow by senior scientist Ståle Ulriksen
 18. 2014 08 27 New Coastal Guard Vessels Status an Plans by Commander Odd Magne Nilsen
 19. 2014 08 27 New Coastal Guard Vessels Status an Plans by Commander Odd Magne Nilsen
 20. 2014 08 27 Logistic Support Vessel by Director Lee Sung Jin
 21. 2014 08 27 Logistic Support Vessel by Director Lee Sung Jin
 22. 2014 08 27 Global trends Defence capability development by Professor Captain N Robert C Rubel
 23. 2014 08 27 Future Submarine capability Political assesmant and schedule for way ahed by Political advisor Audun Halvorsen
 24. 2014 08 27 Future Submarine capability Political assesmant and schedule for way ahed by Political advisor Audun Halvorsen
 25. 2014 08 25 Programhefte for sjømaktseminaret 2014
 26. 2014 08 25 Programhefte for sjomaktseminaret 2014