logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Sjømaktseminar Nr. 17 (2022)

Tilbake

 1. Ståle Pedersen Det transatlantiske perspektivet
 2. Asle Toje En verdensorden knaker i sammenføyningene
 3. Torbjørn Svensgård Samspillet Forsvarsindustrien og Forsvaret
 4. Stian Sandløkk Nytt fra fronten ubåtsjefens dilemma
 5. Tor Ivar Strømmen Kva tener Noreg på Forsvaret si utøving av sjømakt
 6. Karl Erik Olsen Space teknologiske muligheter Paneldebatt
 7. Jan Gunnar Winther Helhetlig havforvaltning
 8. Iris Fivelstad COOPERATIVE DEPLOYMENT
 9. Gjert Lage Dyndal Effekten av fellesoperasjoner i det maritime domenet etterretning cyber og space paneldebatt
 10. Bent Joacim Bentzen Innlegg på Sjømaktseminaret 2022
 11. Programhefte Sjømaktseminaret 2022
 12. Intropresentasjon 2022