logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
20220909 125833 768x1024 1

Endelig hadde arrangementet kommet inn i det offisielle programmet for dagen for Akershus Festning og med deltagelse fra Regjeringen. Kl 1000 presis ankom forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Formann i SMS, Oslo Erik Brauner holdt tale for dagen. Hvor han gratulerte oss alle med dagen og fortalte om opprinnelsen for de 2 monumentene. Kong Harald avduket Orlogsgasten i 1992 og Forsvarsminister Gram avduket Normandie-monumentet høsten 2022 og til slutt poengterte viktighet av at arrangementet nå var kommet på det offisielle 8. mai programmet.

Etter talen la Forsvarsministerne ned krans på Orlogsgasten, etterfulgt av blomsterseremoni utført av formann i SMS, Oslo og det samme gjentok seg ved Normandie-monumentet, seansen ble avsluttet med trommevirvler og bønnesignal utført av musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps.

Vi var ca 25 stk til stede ved arrangementet. Avslutningsvis fikk vi en meget hyggelig gest fra forsvarsministeren da gikk han rundt og håndhilste på alle de fremmøtte. Forsvarsministeren forlot Normandie-plassen kl 1015 sammen med stabssjef for Forsvarets veterantjeneste kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen.

8. mai programmet fortsatt med deltagelse ved bekransning av Retterstedet på Akershus Festning hvor Stortingspresident holdt tale for dagen, deretter gikk turen til Bygdøynes hvor Utenriksminister Anniken Huitfeldt og skuespiller Alexandra Gjerpen fra filmen Krigsseilerne holdt taler for dagen. Formann i SMS, Oslo Erik Brauner la ned kran ved Krigsseiler monumentet på vegne av SMS. Det norske Sjømannskor avrundet høytideligheten med «Ja vi elsker»

En minnerik dag for oss alle, ikke minst for vi som var til stede.

Knut Holth-Larsen
Sekretær SMS, Oslo