logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen var i går på tjenestereise i Bodø. Hun understreker at hun tar kritikken fra Jan Eirik Finseth på alvor, selv om hun ikke kjenner detaljene.