logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Almanakk v1

Sjømilitære Samfunds årvisse almanakk er i produksjon og vil bli tilsendt medlemmene.

Almanakkens innledningskapittel som gir en udmerket og informativ overiskt over foreningens og Sjøforsvarets virksomhet og historie er også tilgjengelig i vårt arkiv.