logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
20220909 121238 1 rotated

Havnedirektør Ingvar M Mathisen ønsket velkommen til seremonien og ga ordet til stabssjef i Forsvaret veteranorganisasjon kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen.

Ola Bøe-Hansen ga en god brif om Operation Overlord. Verdens største landgangsoperasjon 6. juni’ 1944. Dagen har fått navnet D-dagen og operasjonen bestod av en allierte flåte på 7000 fartøyer, inkludert 1213 krigsskip, 4126 landgangsfartøyer, 736 støttefartøyer og 864 handelsskip med til sammen 196000 sjømenn. I luften deltok 11000 fly. 156000 soldater var med i invasjonsstyrken. Det eneste allierte krigsskipet som ble senket var jageren HNoMS»Svenner» som mistet 31 av sitt norske mannskap. Historisk hadde Invasjonen en varighet frem til befrielsen av Paris 25. august 1944.

Fanfare ved HM Kongens Garde.
Minnesmerke med de 6 strendene hvor invasjonen fant sted og navnene på de 52 som ga sine liv.

Representanter for Hær, Sjø, Luft og Handelsflåten leste opp navnene på de fallende fra hver enhet og la ned symbolske blomsterbuketter bestående av røde roser: 4 for Hæren, 31 for sjøforsvaret, 16 for Luftforsvaret og 1 for Handelsflåten.

Avslutningsvis takket havnedirektøren prosjektgruppen bestående av Ola Bøe-Hansen, Erlend Pehrson fra Oslo Havn og Erling Eikeli som hadde stått for utformingen.

Arrangementet ble avsluttet med kanapeer og mineralvann i Oslo Havns lokaler. SMS, Oslo var
representert med sekretær kommandør Knut Holth-Larsen

Du kan også se Oslo Havn sitt oppslag her.

Minnesmerke med prosjektgruppen: Fra venstre Erling Eikeli, Erlend Pehrson, Ola Bøe- Hansen, Ingvar M Mathisen, Forsvarsminister Bjørn Arild Gran og den franske ambassadør til Norge Pierre-Matheau Duhamel.