logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Bergenhus i skumring
Bergenhus i skumring. Foto: Forsvarsbygg

Hovedmarkeringen foregår på Akershus festning første søndag i november, mens lokale markeringer foregår ved Forsvarets avdelinger fredagen før.

Bergenhus festning markerer Forsvarets minnedag i 2022, fredag 4. november. Markeringen gjennomføres i form av oppstilling, taler og kransnedleggelse ved Veteranmonumentet på Paradeplass kl. 1100. Etter seremonien inviteres alle frem- møtte til kaffe og wienerbrød i Kommandantboligen.

Alle avdelinger og Veteranforeninger som deltar anmodes om å stille med faner og flagg.

Sjøforsvarets musikkorps anmodes om å stille med musikere til seremonien. FRA, SFMK og FPVS stiller personell til støtte for Kommandantskapet.

Kommandanten på Bergenhus festning; Erik Bøe taler og legger ned krans, og for- mann i NVIO Bjørn Arne Braathen, holder appell og legger ned blomster på monu- mentet.

Sjøforsvarsprest KL Ida Marie Weltzien leser kirkens fredsbønn.

Alle som ønsker å delta er hjertelig velkommen Koengen er åpen for parkering i tidsrommet 1030-1330.

Antrekk er Tjenesteantrekk 1. Ved dårlig vær benyttes regnkappe.