logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
2012 05 22 kveld

Basert på tidligere erfaring med den Kinesiske Ambassadøren til Norge så valgte Sjømilitære Samfund å fortsette denne utviklingen i foredragsprogrammet ved å invitere den Amerikanske Ambassadøren til Norge, Barry B. White. I sommervarmen tirsdag 22. mai holdt Ambassadør White et klart og tydelig foredrag i Kommandantboligen i Gravdal.

Ambassadør White hadde flere gode poenger under sitt foredrag og han fokuserte mye på det utrolig gode forholdet Norge og USA har i dag. Et forhold som strekker seg fra samarbeid om miljøpolitikk, via et stort industrielt samarbeid og til forsvarssamarbeid på mange områder. Ambassadør White kunne informere om US Navy sin planlagte flytting av fire destroyere (Arleigh Burke – class) til Europa i de neste årene, i tillegg til et sterkt ønske om samarbeid rundt BMD (Ballistic Missile Defence).

Under spørsmålsrunden svarte Ambassadøren direkte på utfordringer fra salen. Forsvarsattache Captain Jeffrey Coran støttet med utfyllende kommentarer der spørsmålene var rettet mot US Navy og deres utfordringer.

Presidentvalget i USA som avholdes førstkommende november begynner nå å spisse seg til. Ambassadøren hadde god kunnskap om hvordan disse valgene utvikler seg og kom med noen gode analyser rundt hva som alt har skjedd i valgkampen og hva han tror vil være de avgjørende faktorene når president Barack Obama og Mitt Romney står mot hverandre for å bli valgt til USA sin neste president.

Oppsummert så leverte Ambassadør White spennende foredrag med innsikt i det Norsk – Amerikanske forholdet som svært få sitter på. Aktivitetsutvalget vil i fremtiden se på muligheten for å få flere ambassadører til Gravdal for å gi interessante vinklinger på deres forhold til Norge.