logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Forsvarets spesialstyrker

Sjømilitære Samfund ser ikke at flytting til Rena vil bedre samarbeidet med andre enheter i Marinen. Ramsund og Haakonsvern ligger svært sentralt i forhold til store flyplasser og de maritime helikopterne som er under innfasing, vil ytterligere operasjonalisere marinejegerne.

Les anbefalingen fra Sjømilitære Samfund her.