logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

FFI vil foredra på vårt neste frokostseminar fredag 28.mai kl 0800–0900 på Sjaluppen Messe på Haakonsvern. Menyen er egg og bacon som sedvanlig.

Det er sjefsforsker ved FFI, Richard B. Olsen som skal foredra om AISSat–1.

Dette er et foredrag som har høy relevans for alle våre operative enheter. I korte trekk er dette satellitten som FFI skal skyte opp for å teste mulighetene for overvåking av skipstrafikken i nordområdene. AIS brukes i dag mellom fartøy og sender i VHF-båndet. Dette gir en rekkevidde på litt over “line of sight” og med en rekke basestasjoner langs kysten så holder man en viss oversikt. Denne satelitten vil være et stort fremskritt i overvåkingen av Nordområdene.