logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
20230628 TE8967

Marinens Sanitetsoffisersforening er meget positiv til Forsvarskommisjonen av 2021 sin rapport. Foreningen støtter kommisjonens anbefalinger om behov for store forbedringer i vårt forsvar og støtter også kommisjonens situasjonsforståelse om at det både er alvor og at det haster.

Foreningen har likevel noen kommentarer til det videre arbeidet.
Kommisjonen skriver «Den sivile understøttelsen av forsvarsevnen må være robust og effektiv, gjennom hele krise- og konfliktspekteret.»

For å bli robust foreslår foreningen følgende:

Marinens Sanitetsoffisersforening stiller gjerne opp til ytterligere diskusjon, skriftlig og eller muntlig, i den grad det er ønskelig.

Marinens Sanitetsoffisersforening er en forening for sanitetspersonellet i Sjøforsvaret, i og utenfor tjeneste. Foreningen ble etablert i 1926.

Ulrik Hansen (elektronisk signert)
Leder Marinens Sanitetsoffisersforening

Kontaktinformasjon: vet.ulrik.hansen@gmail.com Mobiltlf 93690614 Marinens Sanitetsoffisersforening