logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Vår første prioritet i den pågående diskusjon om Forsvarets fremtid er å arbeide for at KNM Skjold klasse MTB’er infases i strukturen.

Sjømilitære Samfund har arbeidet for å sikre landet en skikkelig sjømilitær kapasitet i mange år. Sjømilitære Samfund mener at uten MTB’er vil vi være ute av stand til å hevde våre sjømilitære interesser på en god måte.

Vi har samlet artikler, debattinnlegg og lenker til forskjellige mediaoppslag omkring våre MTBer på en egen side.

Her kan du lese mer om KNM Skjold.