logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Marinejegerkommandoen
Foto: Forsvaret

Anbefalingen synliggjør heller ikke hvordan og hvorfor en sammenslåing av Hærens og Sjøforsvarets to spesialstyrker i ett nytt tjenesteområde utenfor forsvarsgrenene vil bidra til høyere reaksjonsevne innenfor kontraterror.

MJK har denne kapasiteten i dag. Om man ønsker å gjøre den tilgjengelig er det bare å sette avdelingen på beredskap. En sammenslåing av MJK med HJK/FSK vil kunne innebære at Forsvarets kompetanse innen maritime spesialoperasjoner blir svekket. Da FSJ valgte å avfeie en tidligere generalinspektør i Sjøforsvaret som kommenterte saken for VG som pensjonist (hvilket han vitterlig er) fant Sjømilitære Samfund det nødvendig å gjøre nærmere rede for vårt syn i et brev til våre politiske myndigheter.

Brevet kan du lese i sin helhet her.