logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Ny vinkling pa 1940

Oppgaven har tittelen De strategiske grunnene for angrepet på Norge. Helseth gir en ny vinkling på bakgrunnen for Operation Weserübung og setter hendelsen inn i et relevant, interessant og ikke minst velformulert, sjømaktsperspektiv.