logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Innledere

  1. Annikken Huitfeldt (AP) og Hårek Elvenes (H): Politisk syn på LTP
  2. Kom Nils Chr Haugen: Hvordan løse mangel på kompetanse og personell raskt nok
  3. Kom Fredrik Borgmann, SST: Ny fartøysstruktur for å kunne løse oppgavene

Ordstyrer:

Hedda Bryn Langemyr

Se video fra webinar

Video: Webinar fra Kommandantboligen den 22. okt. 2020