logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Etter utgivelse av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen nr 3/4 2007 tidlig i sommer, har det vært en del uro omkring innholdet. De siste ukene har uroen vært nørt opp under ved at TV 2 har vinket saken på en spesiell måte. I lederartikkelen kritiserer redaktøren Forsvarets håndtering av den såkalte Karlsviksaken. TV 2 har valgt å fremstille det som at det er denne kritikken det har blitt reagert på. Det er ikke dette denne saken dreier seg om.

Sjømilitære Samfund ønsker debatt. Det skal være høyt under taket i SMS. Alle skal få slippe til med sine meninger og faktisk er avvikende standpunkter og meninger av verdi i seg selv. Det som ikke er av verdi er utskjelling, uakseptable personkarakteristikker og skittkasting – og det er nettopp det denne saken dreier seg om – ikke innhold, men form.

Bruk av skjellsord og karakteristikker av GIS og Forsvarsledelsen som i beste fall kan betegnes som simpelt gatespråk, hører på ingen måte hjemme i en seriøs debatt. Noen av karakteristikkene i NTfS nr 3/4 grenser til det injurierende og jeg forstår at det reageres på dette. SMS har som formål å arbeide ”for Sjøforsvarets tarv og utvikling” – jeg spør meg da; hvilket bidrag til Sjøforsvarets tarv og utvikling gir denne form for skittkasting? Det var også dette som i sommer, like etter utgivelsen, fikk meg til å sende brev til GIS og Forsvarsledelsen hvor jeg beklaget at det ble gjort bruk av slike personkarakteristikker i Tidsskriftet. Jeg oppfatter ikke dette å være i tråd med det SMS ønsker å stå for.

Vår redaktør, Gunnar Vetlejord, har valgt å trekke seg etter uroen som oppstod i kjølvannet av at TV 2 tok opp denne saken. Dette beklager jeg sterkt. Gunnar har gjort en meget god jobb med- og for Tidsskriftet. Etter utgivelsen av siste nummer følte han på den ene siden kritikk, samtidig som også mange har gitt ham ubetinget ros. En redaktør har et selvstendig ansvar for det produkt han utgir, dette kan ingen ta fra ham. Samtidig har han et ansvar overfor den organisasjonen NTfS representerer. Jeg har hele tiden vært klar overfor Gunnar mht at jeg ikke syntes de krasse personkarakteristikkene bidro til å fremme verken SMS eller ”Sjøforsvarets tarv og utvikling”. Jeg har samtidig holdt ham løpende orientert om hva jeg har gjort. Gunnar kan nok ha følt dette som manglende støtte. Gunnar har tatt sin avgjørelse, dette respekterer jeg og takker ham for alt det positive han har bidratt med som redaktør.

Åsmund Andersen President