logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Den 15. november 1883 fant den offisielle åpningen av Samfundsbygningen sted.

Stiftelsesmiddagen 5. desember 2008 blir Sjømilitære Samfunds offisielle markeringen av 125-årsjubileet. Gjennom Den kongelige norske marines musikkorps er det bestilt en festmarsj for fremføring under denne stiftelsesmiddagen. Likeledes er arbeidet langt fremskredet med utarbeidelsen av en jubileumsbok. Ingvald Lunde og Ola Bøe Hansen arbeider aktivt sammen med vår forlagssjef Max Hermansen.

Ut over dette har bestyrerparet i bygningen flere spesielle arrangementer som er åpne for publikum. Allerede 19.januar arrangerte de fulltegnet Nyttårsball, - til stor glede for byens befolkning.

Sjømilitære Samfunds Husstyre arbeider aktivt med å tilrettelegge nødvendige vedlikeholdsarbeider og vektlegger selvfølgelig ekstra finpuss for dette viktige året for norsk marinehistorie. Karljohansvern har dog vært Marinens hovedbase i et hundre år.

Vi ses i Samfundsbygningen

Bjørn Krohn Generalsekretær Sjømilitære Samfund