logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Hero

Siste nummer av NTfS er ute og her kan du blandt annet lese om Sjøforsvarets strategiske konsept 2016-2040.

Sjømilitære Samfund (SMS) er en ideell faglig organisasjon stiftet i 1835 for å arbeide for et godt og troverdig sjøforsvar. Sjømilitære Samfunds formål er å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem.