logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Smspris07

I forbindelse med avslutningsseremonien for årets Sjøkrigsskolekull, ble Sjømilitære Samfunds Sjømaktspris ble delt ut for første gang. Hensikten med prisen er å fremme kadettenes innsats og interesse for fagområdene Sjømakt og Internasjonale studier. Disse fagene kan relateres til Sjømilitære Samfunds arbeids og interesseområde. Prisen består av et skipsur montert på plate, diplom og gratis medlemskap i Sjømilitære Samfund i to år.

Prisen tildeles den kandidaten som på sitt avgangsvitnemål oppnår høyeste karakter i fagene Sjømakt som inkluderer sikkerhetsstudier og forsvarskunnskap og Engelsk. Dersom flere kadetter står likt, går prisen til den som har høyest karakter i faget Sjømakt. Dersom flere kadetter fortsatt står likt, går prisen til den som i høyest grad har bidratt til å fremme fagområdet gjennom bidrag til undervisningen. Dersom kandidatene fremdeles fremstår som likeverdige, velges den som har oppnådd best hovedkarakter.

Sjømilitære Samfunds Sjømaktspris for 2007 ble tildelt fenrik Bård Fyhn og ble overrakt av Presidenten i Sjømilitære Samfund (se foto). Fenrik Fyhn fikk karakteren A både i Sjømakt og i Engelsk og hadde en sterk hovedkarakter på 4,71.

Sjømilitære Samfund gratulerer.