logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
MSOF Logo med blå bakgrunn

Vi går mot sommer og alle er nok klare for en velfortjent ferie, forhåpentligvis med tankene litt på avstand fra smittevern og pandemi. Håper dere alle får ladet batteriene og er klare for igjen å ta fatt på hverdagen når den tid kommer. Jeg ber også om at vi sammen kan finne litt tid i en hektisk hverdag til å støtte opp om MSOF og den aktiviteten som forhåpentligvis kommer ut over høsten og i tiden fremover. At vi sammen kan finne glede og inspirasjon gjennom foredrag og sosiale samlinger mener jeg er viktig for miljøet og vårt samhold. Våre muligheter til å påvirke, samt finne løsninger på felles utfordringer er også noe som ligger foreningens medlemmer nært. Dette må vi ta vare på.

Jeg vil tidlig i høst kalle inn til generalforsamling for å hedre våre statuetter, og velge inn ett nytt styre for den neste perioden fremover. I den forbindelse har jeg bedt valgkomiteen ved Ole Budal og Agnar Tveten om å finne frem til gode kandidater for videre arbeid i foreningen. Jeg håper dere alle kan bidra til dette, da det er viktig at marinens sanitetsmiljø fortsetter å ha en forening som kjemper for vårt tarv og virke. Noen må holde i hevd forskriving av sykebrennevin, og sørge for at dette når ut til slitne og trøtte sanitets mennesker som trenger det.

Med dette ønsker jeg dere alle en fantastisk sommer.

Oslo den 21. juni 2021.

Med vennlig hilsen
Helge Nordgård

Leder MSOF