logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Tjeldklasse

Jan Tore Nilsen gikk ut fra Sjøkrigsskolen i 1988. Han tjenestegjorde i 7 år på missil torpedo båter og kanonbåter. Han er nå senior rådgiver HR ved Brønnøysundregisteret.

Jan Tore Nilsen arbeider for tiden med en bok med historien om Nasty-klassen som US Navy kjøpte fra Norge. Nasty-klassen, i Norge kjent som Tjeld-klassen, var basert på en prototyp tegnet av Jan Herman Linge og bygget i 1957 til Den kongelige norske marine.

Jan Tore Nilsen tok oss med i en spennende historie om Nasty-klassen. Foto: Knut Holt-Larsen.

US Navy fattet interesse for fartøysklassen og den legendariske WWII destroyer offiseren Arleigh Burke 1 som nå var admiral og Chief of Naval Operations var med på en prøvetur med en av båtene i Norge 11 mai 1960.
US Navy ønsket små raske fartøyer til bruk i kystoperasjoner i Vietnam. US Navy kjøpte 2 båter i 1962, til sammen ble det anskaffet 20 fartøyer av klassen. 14 ble bygget i Norge og 6 på lisens i USA.

Det mest spesielle kjøpet var i 1964 da US Navy fikk overta 4 båter som akkurat var levert til KNM. 2 av disse båtene var allerede innplassert i en MTB-skvadron som var på Nord-Norge.

Båtene ble beordret tilbake til Haakonsvern, ved ankomst fikk besetningsmedlemmene beskjed om å ta i land alle personlige eiendeler og forlate fartøyene. Etter at fartøyene var tømt for norsk materiell ble de lastet om bord i et amerikansk dokking skip, og seilte direkte til Da Nang i Vietnam. Fartøyene ble bemannet med Vietnamesiske besetninger, men operasjonene ble ledet av amerikanske rådgivere.

Jan Tore Nilsen tok oss med i en spennende historie om Nasty-klasse fartøyene og det politisk spillet mellom CIA, Etterretningstjenesten, Marinen, Regjering og Storting midt under Den kalde krigen. Vi venter spent på hans bok om emnet.