logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Foto: President Åsmund Andersen
Foto: President Åsmund Andersen

Resultatet ser du på nå.

Vi håper oppgraderingen gjør informasjonen mer brukervennlig og tilgjengelig. Samtidig ønsker vi at våre internettsider til enhver tid skal være oppdaterte og relevante slik at du kan finne aktuell informasjon om arrangementer og saker det arbeides med.

En annen viktig nyhet er at Tidsskriftet nå vil være tilgjengelig i fulltekst på internettsidene.

Med vennlig hilsen, Åsmund Andersen President