logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
20160531 174416

Bergen Militære Samfunn

Bergen Militære Samfunn (BMS) ble formelt stiftet 29. april 1976 og er en paraplyforening bestående av befalsorganisasjoner og andre forsvarsrelaterte foreninger i Bergensområdet.

Bergen Militære Samfunn er en forening som består av alle de militære foreningene i Bergensområdet. Foreningens formål er å etablere et felles forum for å opprettholde en sunn og levende forsvarsånd i regionen og å drive den gamle Kommandantboligen i Gravdal.

Dette er i dag (i kronologisk rekkefølge etter størrelse):

  • Sjømilitære Samfund NOF, avd Bergen
  • BFO, Sjø HOS
  • Norges Veteranforbund for intops, Bergen område
  • Norske Reserveoffiserers Forbund, avd Bergen
  • Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening, HOS Bergen Militærforening
  • Befalets fellesorganisasjon, Hær Bergenhus

​ Bergen militære samfunn består av to organer; årsmøtet og styret. Årsmøtet avholdes årlig innen april måned, og består av et gitt antall representanter fra hver av medlemsorganisasjonene.

Kommandantboligen

Kommandantboligen på Gravdal har en lang og interessant historie. Bygningen er treffsted for alle militære i Bergensområdet. Fra og med 1. januar 2022 er det Bergen Militære Samfunn som eier, drifter og har vedlikeholdsansvar for Kommandantboligen.

All informasjon om Kommandantboligen finner du her.

Styret

Styret leder BMSs virksomhet og forplikter dette utad, ansetter eventuelle funksjonærer og fastsetter instrukser for deres stillinger. Styret avholder månedlige styremøter i Kommandantboligen.

Styret m/ varastyremedlemmer foreslås av valgkomiteen og velges på årsmøtet. Presidenten og generalsekretær velges ved særskilt valg. Det skal i tillegg være tre styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styrets medlemmer må være medlem av en av medlemsforeningene, og styret bør representere alle forsvarsgrener og begge kjønn.

Styremedlemmer

Posisjon

​Navn

Periode

​Medlemsforening

​​President

​KK Jarle Vika

​2021-2023

​SMS

​Generalsekretær

​Flam(p) Kristian Talleraas

​2022-2024

​NOF

​Styremedlem

Kadm(p) Bernt Grimstvedt

​2022-2024

NROF​

​​Styremedlem

​KL Robert Hansen

​2022-2024

​NOF

​​Styremedlem

​KK Mette Melsås

​2021-2023

​BFO

​Varamedlem

​Dir(p) Ivar J. Knudsen

​2022-2024

SMS

​Varamedlem

​Fltm Tina Saltskår

​2021-2023

​BFO

​Varamedlem

​KK Dag Handal

​2021-2023

​NVIO

​Revisor

​Tom Rasmussen

​2022-2023

​KPMG

I tillegg deltar vaktmester og kasserer Eli Hovland på styremøter uten stemmerett.

Valgkomité

Valgkomitéen velges på årsmøte for to år av gangen.

​Posisjon

​Navn

​Periode

​Medlemsforening

​Leder

​OK Lasse Hiis Berg

​2020-2022

​Medlem

​OK (p) Georg Jokstad

2020-2022

​Medlem

​Flam (p) David Coyle

2020-2022

Programkomité

Styret utnevner en programkomité på 3 medlemmer for to år. Denne skal hvert halvår fremlegge for styret sine forslag til foredrag/emner for neste halvår.

Posisjon

Navn

​Periode

​​Leder (fra styret)

​Dir. Iver Johan Knudsen

​2020-2022

​Medlem (fra styret)

​​K (p) Torgils Tjoflaat

​2020-2022

​Medlem

​Maj Karstein Stene

​2020-2022