logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling

Styret

På denne siden kan du se SMS Horten sitt sittende styre og kontaktinformasjon.

Styret 2022

Formann Tore Lasse Moen
Viseformann Andreas Karlsen Haugland

Sekretær Jon Knudsen (jokn2@online.no)
Kasserer Normann Hjørnevik
Styremedlem Sverre Fiskaa (Husfar) Fast medlem
Styremedlem Per Jan Skjegstad
Styremedlem Per Olav Pettersen
Styremedlem Truls Sandaker

Varamedlem Jon-Arild Andreassen
Varamedlem Sjalg Ture Mortvedt
Varamedlem Ellef Erik Ellefsen

Revisor Ivar Sjømyr