logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Wa 303 03 11 2015 03 11

Innholdsstrategi

Formålet for sms1835.no er å være hovedkilde for informasjon fra Sjømilitære Samfund. For å oppnå dette, er det viktig at nettstedet inneholder relevant og aktuell informasjon av høy kvalitet.

Det er et grunnleggende prinsipp at innholdet skal struktureres, presenteres og gjøres tilgjengelig med brukeren for øye. Besøkende skal ikke være nødt til å kjenne Sjømilitære Samfund´s oppbygning, eller ansvarsfordelingen mellom organisasjonene, for å finne det de leter etter.

Prioritering av innhold

De viktigste innholdstypene på sms1835.no er:

  • Arrangementer
  • Nyheter (aktuelle saker)
  • Fag & arkiv (dokumenter)
  • Medlemsbladet Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (NTfS)

Antall sider med samme innhold bør reduseres til et minimum. Før nytt innhold opprettes, bør det ses på hvordan nye elementer påvirker det som allerede finnes på nettstedet. Innhold bør ikke overlappe, men fungere utfyllende.

Ansvar og vedlikehold

Oppdatert innhold er avgjørende for nettstedets kvalitet. Generalsekretær i organisasjonen har det overordnede ansvaret for innholdet på sms1835.no

Nettredaktør/ webmaster Magnus Vean og Simen Kvalvaag Knudsen har det daglige ansvaret for Sjømilitære Samfund´s nettsider og sørger for å prioritere og presentere innhold som publiseres på sms1835.no i tråd med strategier for nettstedet, og kan foreslå innholdsmessige justeringer og forbedringer. Nettredaktør kan også samarbeide om dette med leverandør av nettsted: Funbit AS som aktivt har vært med å utforme design og strategi for Sjømilitære Samfund sitt nettsted.

Nettredaktørenes ansvar

Nettredaktøren har det overordnede operative ansvaret for arbeidet med sms1835.no. Nettredaktøren skal sørge for at nettstedet forvaltes i tråd med gjeldende strategier.

Nettredaktøren

  • har overordnet ansvar for publisering, kvalitetskontroll og sletting av innholdet på sms1835.no
  • skal sikre at alt nytt stoff som skal til publisering er kvalitetssikret og tilrettelagt for internett
  • har ansvar for gi pålegg til skribenter om å følge retningslinjer når dette er nødvendig
  • har myndighet til å gjøre endringer eller pålegge sletting av sider som ikke følger retningslinjer/standarder