logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Skal bli Europas mest moderne sjøforsvar

Innen 2012 skal den norske marinen bli Europas mest moderne. Oppgraderingen vil føre til at sjøforsvaret i en overgangsperiode ikke vil kunne være like mye til stede i Nord-Norge som det er ønskelig.

Flere fartøy og 550 av sjøforsvarets kvinner og menn gjester i helgen Bodø i forbindelse den årlige øvelsen «Marinen i Nord». Generalinspektør for sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth, inviterte «det offentlige Bodø» til et orienteringsmøte angående de endringene som foreligger i Sjøforsvaret framover.

– En av grunnene til at jeg kan leve med en liten marine er den høye kvaliteten vi får. Moderniseringen har som hovedmål å overføre enda mer ressurser til operativ virksomhet, sier Finseth.

Konsekvenser:

Den fireårige oppgraderingsperioden vil imidlertid ha konsekvenser

– Vi vil ha færre operative fartøy i en overgangsperiode.

I denne perioden vil vi måtte fase ut fartøyer og samtidig fase inn fartøyer med det samme mannskapet dermed vil det bli en liten tidsperiode hvor vi vil ha begrenset kapasitet. Vi vil ikke ha muligheten til å være til stede med den frekvensen vi ønsker, sier Finseth.

– Det gledelige er at vi i framtiden vil ha en splitter ny struktur og den mest moderne og effektive marinen i Europa.

Fylkesrådsleder Geir Knutson mener sjøforsvaret er for lite til stede i nordområdene.

– Ja, de burde være mer til stede. For det er faktisk i nordområdene de potensielle konfliktene kan oppstå i norsk havområde. De Bør ha nærmest kontinuerlig seilinger av fregattene i havområdene i nord.

Tettere samarbeid.

Det nye sjøforsvaret vil legge stor vekt på et tettere samarbeid med politiet, tollvesenet og

hovedredningssentralen slik at ressursene vil bli utnyttet bedre.

– Det vil bli særdeles viktig å ha en god og ærlig dialog mellom militæret og det sivile, slik at vi kan utnytte de ressursene vi har på best mulig måte, sier Finseth.

– Jo bedre man kommuniserer, jo bedre forstår man seg på hverandre. Oppstår det en ulykker, et problem, en katastrofe eller et sikkerhetspolitisk problem blir resultatet blir bedre når man samarbeider. Det er Electron saken et godt eksempel på, sier sjef for Landsdelskommando Nord-Norge Trond Grytting

Også hovedredningssentralen og politiet verdsetter et tettere samarbeid.

– Det er viktig at det militære og sivile samarbeider. Sjøforsvaret har vært en viktig aktør for oss, sier politimester for Salten politidistrikt Tone Vangen.

– Det er viktig at kjenner hverandres systemer og at vi er en samvirkende redningstjeneste. Vi ønsker enhver ny ressurs som vil bidra til en bedre redningstjeneste velkommen, sier leder for hovedredningssentralen Nord-Norge Anne Holm Gundersen.