logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Eide forlag utgir i samarbeid med Forsvarsdepartementet og Institutt for forsvarsstudier Norges forsvarshistorie.

Norsk forsvarshistorie er et praktverk i fem bind som tar for seg historien om Norges forsvar fra vikingtiden og frem til år 2000. Verket tar sikte på å dekke alle viktige sider ved forsvarets historie, med særlig vekt på sivilmilitære forhold og den sentrale forsvarsledelsen. Bak verket står et sterkt lag historikere.

Første bind av Norsk forsvarshistorie utgis i 2000, og hele verket vil være komplett i løpet av 2002. Norsk forsvarshistorie er et rikt illustrert bokverk med høy faglig kvalitet, beregnet på den interesserte leser.

Bestill boken her.