logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Dessuten deltagelse i internasjonale operasjoner. Sjømilitære Samfund har meddelt sine synspunkter til Forsvarspolitisk Utvalg.