logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Troverdigheten av den politiske satsingen i nordområdene, evnen til å hevde vår suverenitet under alle forhold og viljen til å oppfylle våre allianseforpliktelser både hjemme og ute kan ikke sees løsrevet fra vår evne til et troverdig militært forsvar i kystsonen.

Les mer her.