logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
PG 1263 24 03 2015 24 03
Sjøforsvaret med photoex i Altafjorden, i forbindelse med øvelsen Joint Viking. Foto: Forsvaret.

Langtidsplanen for Forsvaret ble i går presentert på hangaren på KV Bjørnøya. Planen innebærer en betydelig styrking av det maritime Norge. Sjøforsvaret skal bestå av minimum fem nye fregatter med anti-ubåthelikoptre, minimum fem nye ubåter og en standardisert fartøyklasse med inntil ti store og atten mindre fartøy til Marinen og Kystvakten. Fregattene skal anskaffes i et strategisk partnerskap med andre NATO-land. Forsvaret skal også ha kapasiteter for å kunne forsvare kaier, havner og andre viktige objekter langs kysten. Det planlegges og en betydelig oppgradering av Sjøforsvarets hovedbase på Haakonsvern. Bygging av standardfartøyer og drift- og vedlikehold av den fremtidige flåten vil gi store muligheter og ringvirkninger for verftsindustrien og næringslivet i Norge.

Regjeringen anbefaler en betydelig økning av befals- og offisersutdanning. Det haster! Nå gjelder det raskt å få på plass en styrking av personellstrukturen og utvikling av nødvendig kompetanse. Doble besetninger på fartøyene, tilfredsstillende bolig og kvarter, målrettede insentiver og pensjonsregler må til for å beholde personellet i Sjøforsvaret nå og i fremtiden.

Presidenten i Sjømilitære Samfund, kommandør (p) Heidi Krøke, er tilfreds med at foreningens langsiktige og systematiske arbeid for å styrke Sjøforsvaret nå synes å ta effekt. Det lover godt for forsvaret av kyst- og havnasjonen Norge.