logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Debattaften

Debattaften 12. november 2009 kl 1900 – OBS Nytt sted, Sjøkrigsskolen. Kommandantboligen Gravdal

Sjømilitære Samfund har gleden av å invitere til debattaften med sikkerhetspolitisk rådgiver Øystein Steiro torsdag 12.november kl 1900 i Kommandantboligen.

Tema: ”Gjeldende norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i et kritisk perspektiv”

Øystein Steiro har deltatt i det forsvars- og sikkerhetspolitiske ordskiftet med kritikk mot Forsvarsreformen, nedbyggingen av Forsvaret og dreiningen i dets innretning bort ifra forsvaret av Norge. Øystein Steiro Sr. (55) er Sikkerhetspolitisk rådgiver i Norsk Institutt for Strategiske Studier. NORISS er et senter for anvendt forskning og strategisk analyse vedrørende norske muligheter og utfordringer internasjonalt. Øystein Steiro Sr. har internasjonal erfaring fra 10 år i Utenrikstjenesten og fra 18 år i ulike lederstillinger i internasjonalt orienterte virksomheter i privat sektor. Han har vært stasjonert i Storbritannia og Iran bl.a. som Chargè d`affaires a.i. i Iran under landkrigen mellom Irak og Iran, bykrigen mellom Bagdad og Teheran og de iranske angrepene mot vestlig skipsfart i Gulfen på slutten av 80-tallet.

Administrativt: Etter en innledning på ca 45 minutter, blir det 15 minutters pause med kaffe og vafler.Deretter forventes spørsmål og synspunkter fra salen. Benytt anledningen til å lytte og diskutere tema som har vært forholdsvis lite fremme i media. Ta gjerne med ledsager - Påmelding ikke nødvendig.