logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Mot Europas mest moderne marine2

Det annonserte foredrag 16.november med AnneGrete Strøm-Erichsen utgår. Foredragsholder mandag 16.november kl 1930 i Kommandantboligen, Gravdal, blir:

Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen. Status og utfordringer i "Europas mest moderne Marine"

Uttrykket Europas mest moderne marine har blitt hyppig benyttet av ledende offiserer og deretter våre politikere. Dette har skapt undring og delvis indignasjon blant tjenestegjørende offiserer, fordi situasjonenoppleves ikke slik, - enda?

Vel møtt i Kommandantboligen, Gravdal, - med eller uten ledsager. Påmelding er ikke nødvendig.