logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Sjømilitære Samfund inviterer til diskusjonsaften i Kommandantboligen i Gravdal tirsdag 10. mai kl 1900. Tema er Sjøfarts - og marinebyen Bergen

I sin takk for maten tale under Sjømilitære Samfunds nyttårsball tidligere i år, tok varaordfører Trude Drevland opp betydningen av et tett og godt samarbeid mellom Sjøforsvaret og Bergen by. Sjømilitære Samfund ønsker å belyse dette samarbeidet. Etter de siste års omstruktureringer er Bergen samlingspunktet for vår marine, samtidig som Bergensrederiene kontrollerer en av verdens største handelsflåter. Hvilken betydning har Bergen som sjøfartsby og Marinen for hverandre. Hvordan er vekselvirkningen? Eksisterer man side om side i et vakuum eller eksisterer det et samvirke med en forsvarspolitisk og samfunnsmessig gevinst?

Hensikten med temaet er å sette søkelys på Bergens plass som Norges sjøfartsby, militært og sivilt. Det finnes utvilsomt gjensidige interesser, spørsmålet er om disse er tydelig nok og om det eventuelt finnes områder hvor et utvidet samarbeid kan være hensiktsmessig.

Innledere blir

Ingen påmelding nødvendig. Møt opp og bidra til en vellykket faglig ettermiddag!