logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Default
Foto: Forsvaret

Vi kan friste medlemmene med følgende arrangementer i april:

2011–04–13 Kl 1700–1900. Bergen Militære Samfunn frister med hagedugnad ved Kommandantboligen, Gravdal. Tradisjonelt opplegg som avsluttes med mat og drikke i offisersmessen KNM Bergen. Påmelding ikke nødvendig.

2011–04–14 Kl 1900. Sjøkrigsskolen. Sjømilitære Samfunds vinaften. Temaleder: Orlogskaptein John Håkan Mårtensson. Påmelding her.

2011–04–15 Kl 0800–0900 Sjaluppen, Haakonsvern, Bergen. Sjømilitære Samfunds Frokostforedrag: Flaggkommandør Henning Amundsen, Marinens nye kapasiteter. Hva blir operasjonsmønsteret? Fullt! Presentasjonen kan lastes ned i arkivet under frokostforedrag her!

2011–04–28 Kl 1900. Kommandantboligen, Gravdal. Bergen Militære Samfunds Årsmøte. Påmelding ikke nødvendig.