logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Debatt

Se opptak av debatten her.