logo
Sjømilitære Samfund - For Sjøforsvarets tarv og utvikling
Forsvarssjefens militaerfaglige rad fmr

Forsvarsministeren har anmodet Forsvarssjefen om militærfaglig råd som et ledd i utarbeidelsen av ny Langtidsplan for Forsvaret. Dette arbeidet har medført at Sjømilitære Samfund har valgt å tydeliggjøre sitt syn vedrørende utviklingen av Sjøforsvaret.

Les vedlagte brev til Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, med kopi til Stortingets Utenriks- og forsvarskomité, Forsvarssjefen og Generalinspektøren for Sjøforsvaret.

Eventuelle kommentarer fra medlemmene kan tilstiles generalsekretæren pr e-post: gs@sms1835.no